• cz
  • en
Produkty

Tichý František

František Tichý ( 25. 3. 1896 v Praze - 7. 10. 1961 tamtéž ) malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog


Vyučil se litografem. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1917 - 1923 u prof. Obrovského, Nechleby a Krattnera, školu nedokončil pro neshody. Umělecky dozrál za svého pobytu ve Francii v letech 1930 - 1935, základní životní zkušeností byly pro něj atmosféra cirkusového života, kterou jednak osobně poznal(pracoval), jednak prožíval v duchu dobových poetistických teorií. Atmosférou manéže, cirkusů a artisty byl ovlivněn ve své tvorbě na celý život. Barevné cítění se proměňuje v Paříži pod vlivem Seuratova světelného lyrismu, skvrnový rukopis umožňuje přepis tělesného tvaru v poetickou vidinu. Častý motiv balance neopisuje jen artistický výkon, ale podává obecnější zprávu o lidské existenci. Základem jeho prací zůstává fantazie tvarová a kreslířská. Další náměty představovalo prostředí kaváren, dění na ulicích a periférií měst. Maloval imaginativní portréty, zátiší. Věnoval se ilustraci, kresbě a typografii. Příležitostně navrhoval šperky. Zabýval se plakátovou a známkovou tvorbou, scénografií. Byl čelným představitelem avantgardního umění 30. let minulého století. Po roce 1945 působil jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kombinoval uměleckou volnost s přísnou technikou kázní. Počátkem 50. let ze školy odešel. Ve vlastní tvorbě vytvářel varianty na starší témata z artistického prostředí a tvořil i nové práce. I v 50. letech ilustroval knihy a bibliofilské tisky, vytvářel drobné grafick práce, spolupracoval s filmem. Člen Devětsilu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké Besedy od roku 1932, Spolku výtvarných umělců Mánes a České Akademie věd a umění od roku 1946. Samostatně a kolektivně vystavoval na mnoha místech Československa. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v krajských a oblastních státních galeriích a muzeích u nás a na Slovensku.