• cz
  • en
Produkty

Rosberg Carlo

Carlo Rosberg (4.5.1902 v Kodani - 1994) dánský malíř
Studoval na Akademii Colarossi v Paříži v letech 1927-1928. V letech 1928-1929 podnikl studijní cestu do Itálie, 1932-1933 pobýval ve Francii a v roce 1938 až 1939 byl v Maroku. Kolektivně vystavoval v roce 1931, 1937 a 1939 figurální obrazy a krajinomalby. Dekorativní malbou vyzdobil interiér restaurace v hotelu Richmond v Kodani.