• cz
  • en
Produkty

Skála Václav


Václav Skála (22.6.1900 v Hlinsku v Čechách - 22.6.1976 v Čerčanech) malíř,grafik a pedagog.
Studoval na odborné škole tkalcovské v Ústí nad Orlicí a v letech 1915-1924 studoval u prof. Hofbauera a Kysely na Umělecko-průmyslové škole v Praze. V roce 1932 nastoupil jako učitel kreslení na Střední průmyslovou školu textilní v Ústí nad Orlicí a vyučoval tu až do roku 1950. Následně pracoval jako návrhář a propagační pracovník v podniku Perla v Ústí nad Orlicí.
Maloval podobizny, figurální a dekorativní obrazy a krajiny. V grafice užíval především dřevorytů a linorytů. Motivy čerpal nejenom z rodného Hlinska, ale i z Ústí nad Orlicí. Řada jeho obrazů pochází také z jeho studijní cesty na Slovensko.
Václav Skála se aktivně zapojil do činnosti odboru Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí. Na propagaci klubu i města Ústí nad Orlicí přispíval především svým výtvarným uměním. Např. jeho perokresba Janderovy chaty na Andrlově chlumu po přístavbě tvořila od roku 1942 součást záhlaví časopisu "Z Ústí n. Orlicí a z hor Orlických ".