• cz
  • en
Produkty

Kobliha František

František Kobliha ( 17. 11. 1877 v Praze - 12. 12. 1962 Praha )  malíř, grafik

Studoval na UMPRUM ( 1896 - 1899 ) a u F. Ženíška na AVU v Praze. Vedle J. Zrzavého, J. Konůpka a J. Váchala patří k nejvýznamnějsím představitelům druhé generace českých symbolistů. Jako grafik je označován za autodidakta. Od 1901 se jeho práce pravidelně objevovaly v časopise Zlatá Praha, do uměleckého povědomí vstoupil 1910 v Brně na 1. výstavě členů uměleckého sdružení Sursum ( 1910 - 1912 ) a stal se jeho prvním předsedou. Tvorbu zásadně ovlivnila poezie ( K. H. Mácha, V. Nezval, K. Hlaváček), klasická díla a světové symbolistní literatury a především spolupráce s Moderní revuí A. Procházky. Publikoval zde pravidelně grafické práce, později psal také kritiky, referáty a eseje. Z grafických technik mu vyhovovaly nejlépe dřevoryt, lept a litografie, vypracované minuciózní technikou. Vytvořil vlastní nezaměnitelný styl, typický snovými, melancholickými vizemi. V některých grafických listech z let 1909 - 1910 ( Tristan, Mstivá kantiléna ) se prolíná symbolistní výraz se secesním tvaroslovím. Cit pro dekorativní umění později uplatnil v knižní a užité grafice. 1911 vznikají dřevorytové cykly naplněné melancholií, kosmickými vizemi a erotickým sněním ( Žena, Žena mých snů ), později čerpá inspirační zdroje z pohádek a lidových legend. Pohádkovou fantazii vystřídala hořká deziluze a pocit opuštěnosti, beznaděje a smrti (Balady). Na přelomu 20. let se častěji obrací k realitě, k přírodě. Základním prvkem jeho knižních ilustrací je rostlinný ornament s květinovým podkladem, rád se věnuje i exlibris, v nichž se vrací k motivům Prahy. Grafikami vyzdobil ředu soukromých tisků. Umělecké těžiště jeho tvorby spočívá v časných cyklech z let 1909 - 1916. Od 1923 členem SČUG Hollar, byl v redakční radě časopisu Hollar, v němž publikoval eseje o předních osobnostech naší i světové symbolistní grafiky. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP a Památníku národního písemnictví v Praze

Samostatné výstavy (výběr)

1917 - Praha, Rudolfinum, Soubor grafiky, 1943 - Praha, Pošova galerie, Květiny a balady, 1970 - Praha, Hollar, Výběr z grafiky, 1973 - Hradec Králové, Výběr z celoživotního díla

Kolektivní výstavy

1910 - Brno, 1. výstava Sursum, 1922 - Cleveland, Musem of Art, 1923 - 1943 členské výstavy Hollar, 1928 - Benátky, 16. bienále, 1931 - Tokio, výstava Hollara