• cz
  • en
Produkty

Kovář Jaroslav

Jaroslav Kovář (1.2. 1936 v Brně - ?) - grafik

Studoval na SUPŠ v Praze (1951-1955) a u profesora V. Tittelbacha na AVU v Praze (1955-1963). Syn malíře a grafika Jaroslava Kováře. 1979 obdržel stipendium Aldegreverovy společnosti v Německu, 1992 se stal čestným členem Masarykovy akademie umění v Praze. Zabývá se grafikou, pracuje převážně technikou černobílého leptu. Svými lepty se řadí do kontextu abstraktních tendencí současného umění. Jeho výhradně nefigurativní tvorba není záměrem, ale snahou vyvázat formu z jakýchkoliv vedlejších vizuálních konkretizací. Grafická technika je vědomě omezena výhradně na čárkový lept a akvatintu ve škále černá - bílá, vyžadující vedle dokonale zvládnutého řemesla i značnou míru umělecké invence. Čerpá inspiraci ke svému dynamickému pojetí prostoru a expresivitě formy z duchovního odkazu českého baroka a surrealistické poetiky moderního umění.

Samostatné výstavy (výběr)

1964 - Olomouc, GVU, 1965 - Praha, Divadlo Na zábradlí, 1968 - Freiburg, Stadthalle, 1975 - Badenweiler, Kurhaus, 1982 - Hagen, Galerie Hagenring, 1984 - Freiburg, Galerie Kaiser, 1991 - Cheb, Galerie výtvarného umění, 1992 - Freiburg, Morat-Institut.

Kolektivní výstavy (výběr)

1965 - Západní Berlín, Současná česká grafika, 1966 - Freiburg, Česká kresba a grafika, 1968 - Hamburk, Mladá grafika z Československa, 1982 - Stuttgart, 1987 - Sesestat, Selest Art Régio '87 - Locaux du Cedric, 1996 - Ostrava, Výtvarné centrum Chagall, Bienále české grafiky.

Ceny

1979 - Stipendium Aldegreverovy společnosti, Německo. 1991 - Diplom Masarykovy akademie umění, Praha.