• cz
  • en
Produkty

Novák Jaroslav

Jaroslav Novák ( 16. 2. 1914 Praha - 8. 3. 1984 Praha ) malíř, grafik, scénograf


Studoval u prof. Willy Nowaka a Otakara Nejedlého na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1934 - 1939, a v roce 1936 také v ateliéru prof. Othona Friesze na Académie Nouvelle v Paříži. Člen Sdružení českých umělců grafických Hollar od roku 1946. Věnoval se malbě, volné, užité i drobné grafice, a volné kresbě. Zabýval se krajinomalbou, tvorbou zátiší a kytic, potrétů - zejména podobizen svého otce hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Spolupracoval s Národním divadlem a brněnských divadlem od roku 1938. Zastoupen ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy.