• cz
  • en
Produkty

Grus Jaroslav

Jaroslav Grus ( 13. 8. 1891 v Pardubice - 13. 10. 1983 Praha ) malíř

Studoval na Akademii výtvarného umění v Praze u prof. Schweigera 1908 - 1912. Člen Svazu výtvarných umění Mánes od roku 1918, zakládající člen Skupiny 58. V začátcích byl ovlivněn impresionismem, poté pod vlivem malířů Umělecké Besedy, zvláště Rabase. Rozhodující vliv měla cesta do Francie. Po krátké epizodě neoklasicismu dospělk vlastnímu pojetí fauvismu, kde hlavní roli hrály barevné plochy a linie. Po válce se jeho metoda podřídila kresebnému základu,nabyla popisnosti a začala se zajímat o technickou stránku krajiny ( silnice, dráty elektrických vedení, silniční značky apod.) Přispěl k rozvinutí soc. realistické krajinomalby. Od roku 1977 stálá expozice v Galerii Jarolava Gruse v Pardubicích.