• cz
  • en
Produkty

Šimůnek Jaroslav

Jaroslav Šimůnek (14. 2. 1872 v Praze-Smíchově - 23. 12. 1939 v Kouřimi) - malíř

Malíř v Praze, Vršovicích. Studoval na umělecké škole keramické ve Znojmě, pak kreslil a maloval u prof. Schönlebera v Německu. Po návratu do Prahy byl žákem Antonína SlaVíčka. Řadu let vystavoval v K. J. v Praze. Jeho obrazy byly častěji reprodukovány ve Zlaté Praze, Galerii Zvonu. V roce 1922 pořádal výstavu v galerii Rubešově, motivy z pražských periferií. Maloval hlavně pražská zákoutí a trhy - všude mu jde především o vystižení zláštní krásy Prahy. V roce 1930, po své cestě do Cařihradu a delším studijním pobytě v něm, uspořádal soubornou výstavu 52 prací nazvanou "Cařihrad".