• cz
  • en
Produkty

Kotrba Emil

Emil Kotrba ( 22. 2. 1912 ve Znojmě - 21. 2. 1983 v Praze ) grafik , malíř a ilustrátor


Studoval nejdříve v Brně na  Škole uměleckých řemesel, kde byl jeho učitelem Petr Dillinger. Zde se naučil základy grafických technik, které později uplatnil ve své rozsáhlé tvorbě. V roce 1931 odchází na Akademii výtvarných umění v Praze a pokračuje ve studiu v grafické speciálce T. F. Šimona. Od prvního ročníku získával na akademii ročníkové první ceny a jeho rádcem a přítelem se stal prof. Max Švabinský. Ani při studiích v Praze nezapomněl na studium koní a při pobytech v Brně externě navštěvoval přednášky zoologie a anatomie. Studie na Akademii výtvarných umění dokončil v roce 1937. Stal se profesorem figurálního kreslení na Reklamní škole v Praze. Od roku 1942 se věnoval volné tvorbě. Byl dlouholetým členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, s nimiž vystavoval. Jeho inspiračním zdrojem a nejoblíbenějším motivem byl kůň, studoval koně v hřebčínech v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Vytvořil světově ojedinělou malířskou kolekci, zachycující a dokumentující české chovatelství koní, oblíbeným námětem byl i svět dostihů. Dalším inspiračním zdrojem byla figurální tvorba, zejména s námětem ženy , vycházel z principů klasické antiky - harmonii ideální formy a ducha.
Věnoval se grafické tvorbě, ve které realizoval více než 1000 volných grafických listů a kolem 1500 exlibris, novoročních přání, oznámení narození dítěte, pozvánek k jezdeckým dnům a další příležitostné grafiky. Ovládal všechny grafické techniky, často používal litografii a dřevoryt. Druhou část tvorby zaujímá malba, která se stále více zaměřovala na portrét a vědeckou studii koně. Kromě grafických listů a obrazů realizoval několik známek s motivy koní, ilustroval řadu knih s různou tématikou a ilustroval některé učebnice. Byl dlouholetým spolupracovníkem redakce časopisu Náš chov, pro který realizoval stovky kreseb a desítky barevných příloh. Působil jako knižní ilustrátor pro nakladatelství Sfinx, Unii, Klub 777 bibliofilů.Za svou tvorbu získal četná ocenění a medaile u nás i v zahraničí. K nejvýznamnějším patří „Pešinova medaile" udělená autorovi v r. 1969 Vysokou školou veterinární v Brně za zásluhy v malování zvířat. Jeho samostatné výstavy byly téměř ve všech městech, která měla nějaký vztah k chovu koní, dále v umělcově rodišti, několik výstav v SČUG Hollar a velká posmrtná výstava byla realizována na zámku Kozel u Plzně. Samostatná stálá expozice grafických listů, kreseb a obrazů je umístěna v prostorách zámku a hřebčína v Kladrubech nad Labem. Svými díly je zastoupen v zahraničních sbírkách zejména v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku.