• cz
  • en
Produkty

Vondrouš Jan C.

Jan C. Vondrouš ( 24. 1. 1884 v Chotusicích u Čáslavi - 28. 6. 1970 v Praze ) grafik a malíř


Jan Charles Vondrouš odjel s matkou do Ameriky. Studoval u prof. F. Jonesa, E. M. Warda, G. W. Maynarda v New Yorku a u prof. J. D. Smillie na škole leptu Akademie umění v New Yorku 1893 - 1904.Věnoval se užité a volné grafice, především s motivy krajiny, ale i dění kolem sebe.Zabýval se časopiseckou kresbou. Z grafických technik mu nejvíc vyhovoval lept, který po zbytek života zdokonaloval a dosáhl v něm značných úspěchů. Po studiích se s dalšími výtvarníky usadil v rybářské osadě Provincetown na východním pobřeží USA a vrhnul se do volné tvorby. Vondrouše fascinovalo moře a své náměty čerpal z přístavišť a pobřežních osad. Z finančních důvodů brzy musel přejít na komerční tvorbu. Kreslil pro New York Times, New York Herald, dělal reklamní kresby a ilustrace. V roce 1910 se Jan Vondrouš vydal do rodných Čech. Věřil, že v Praze načerpá nové náměty a prosadí se jako umělec. Moře v jeho tvorbě nahradily pražské motivy. Dvakrát se vydal do Itálie, kde ho okouzlily Benátky. Po vypuknutí 1. světové války se vrací zpět do New Yorku. Začíná se mu dařit, získává zakázky a pořizuje si ateliér na Long Islandu. Po skončení války odjíždí zpět do Čech. Cestuje, znovu navštěvuje Benátky. Koncem 20. let začíná v leptech používat barvu.
V té době Vondrouš intenzivně tvoří, obesílá výstavy v Americe i v Čechách. Díky svým kontaktům má odbyt v USA, obchod v Americe mu zprostředkovává jeho přítel a americký Čech Henry J. John, sám sběratel grafiky, s nímž vede čilou korespondenci. Dopisy mezi oběma přáteli dávají nahlédnout do Vondroušových pocitů po návratu do Čech v roce 1921. Ve 30. letech Vondrouš tvořil grafiky pro Baťovy závody, začal zachycovat průmyslové motivy a česká města včetně svého rodného kraje – Čáslav, Kutnou Horu apod. Vytvořil i tři desítky poštovních známek. Často se účastnil výstav, zejména Hollaru, jehož byl členem. V roce 1948 mu sdružení Hollar uspořádalo velkou retrospektivní výstavu. Jan C. Vondrouš pokračoval v práci i v 50. a 60. letech. Zúčastnil se výstav Chicago Society of Etchers v Chicagu, v Los Angeles, Clevelandu, Torontu a jinde. U nás vystavoval pravidleně na členských výstavách Spolku výtvarných umělců MÁNES, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož předsedou byl v letech 1943 - 1945. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie a Galerie hlavního města Prahy v Praze, Národní galerie a Knihovny Kongresu ve Washingtonu, Viktoria a Albert Museum v Londýně, Britského muzea v Londýně, Městské knihovny v New Yorku, Art Institute v Chicagu a jinde. Jeho díla najdeme v řadě českých i zahraničních galerií i mezi sběrateli. Naposledy jeho dílo vystavila kutnohorská Galerie Felixe Jeneweina koncem roku 2012. Péčí kurátora a šéfa galerie Aleše Rezlera vyšel v roce 1913 obsáhlý katalog o životě a díle tohoto pozapomenutého umělce, který ve své době patřil k předním českým grafikům s mezinárodním dosahem.